top of page

Proses Ekipmanları

Kimyasal Reaktörler

Kimyasal reaktörler bir kimyasal reaksiyonun gerçekleştirildiği proses ekipmanlarıdır. Proses tasarımında ve analizinde sık kullanılan klasik bir proses ünitesidir.Bir kimyasal reaktörün tasarımı, kimya mühendisliğinin birden fazla unsurunun kullanılmasını gerektirir. Reaktörler proseste ham maddelerin ürünlere dönüştüğü oldukça temel bir ekipman olduğundan proses tasarımı açısından büyük önem arz eder. Bir reaksiyonun en üst düzeye çıkarmak için müşteriye özel tasarımlanan reaktörlerimiz, satın alma ve işletme maliyetini en düşük seviyelerde tutarken bir yandan da üretilen ürün miktarını en yüksek seviyede tutmak için reaksiyonun ürünler yönünde mümkün olan en yüksek verimle devamlılığını sağlarlar. Enerji girişi, enerji çıkışı, ham madde maliyetleri, işçilik vb. işletme giderlerine örnek olarak verilebilir. Isıtma, soğutma basıncı artırmak için pompalama, sürtünmeden kaynaklı basınç düşüşü ve çöktürme gibi durumlar da enerji değişimlerine birer örnektir.

Kimyasal reaktörlerin tasarımı ve reaksiyon kinematiğinin incelenmesi, üretim süreçleri için önemli bir konudur. Kimyasal reaksiyon mühendisliğimizle kimyasal reaktörlerin tasarımı ve özellikle de kimyasal kinetiğin laboratuvar, pilot ve endüstriyel ölçekli üretim boyutlarında ki uygulanmalarınıza ait  talepleriniz için iletişime geçiniz.

Fermantasyon (Bioreaktörler)

Fermantasyon işleminin gerçekleştirilmesinde, kontrollü ve verimli çalışabilmek için çeşitli kontrol düzeneklerine sahip üretim kaplarına fermentör denir. Bu nedenle, fermantasyon prosesinin kalbi fermentördür diyebiliriz.

Çok değişik boyut ve biçimlerde isteğinize uygun karıştırıcılı fermentörler yapılmakta ve kullanılmanıza sunulmaktadır. Bioreaktörlerinizin tasarımı ve özellikle de organizmaların istenen maddeleri ürettiği kesin koşulların hüküm sürdüğü fermantörlerimiz için pilot ve endüstriyel ölçekli üretim boyutlarındaki uygulanmalarınıza ait talepleriniz için iletişime geçiniz.

Distilasyon Kolonları

Damıtma, iki veya daha fazla bileşen içeren bir karışımın ısıtılıp, buhar ve sıvı faz oluşturmak suretiyle daha uçucu bileşence zengin karışımların elde edilmesindeki en önemli bileşeni olan ve müşteri prosesi isterlerine göre dizaynlı tepsili, dolgulu tipte olan kolanlarımız sıvı karışımın, uçuculuk farklarından faydalanılarak birbirinden ayrılmasını sağlamaktadır. Sistem tasarımı ve/veya kolan talepleriniz için iletişime geçiniz.
 

Endüstriyel Blenderlar

Blenderler, genellikle farklı malzemelerin iyi kalitede homojen karışımı için kullanılırlar.

Kimya, Petro kimya, gıda, ilaç, maden zenginleştirmesi gibi farklı sektörlerde kullanılan blenderler çok geniş bir alanda, proseslerin gerektirdiği malzemelerin karıştırılması için hizmet vermektedirler.

Farklı işletme basınç ve sıcaklık oranlarında dizayn edilen karıştırıcalarımız, yine farklı solüsyonların karışımı için gereken ısıyı istenilen tasarımda kazan içi veya dış duvarına uygulanacak sistemlerle sağlayabilmektedir.

Blenderlerde yüksek verimi mixajının etkinliği ile sağlanır. Özel pervane ve kanat tasarımları ile spesifik uygulamalarda yüksek miksaj verimi için standart ve özel kanat tasarımları talepleriniz için iletişime geçiniz.

Borulu Eşanjörler

Borulu eşanjörlerde ısı transfer yüzeyi borulardan oluşur. Akışkanın biri boruların içinden akarken, diğer akışkan gövde tarafından borulara paralel veya çapraz olarak akar. Dolayısıyla ısı transferi boru yüzeylerinde gerçekleşir. 

Borulu eşanjörler yüzeyin içerisinden geçen borular sayesinde ısı transferi sağlar. Yüksek basınç veya sıcaklık durumlarında contalı eşanjör veya lehimli eşanör yerine borulu eşanjörler tercih edilir. Borulu ısı eşanjörleri, tüm proseslerde kullanılan ısı değiştirici sınıfıdır. Kendi grubu içinde çok çeşitli tipleri vardır. Talepleriniz için iletişime geçiniz.

Tanklar

Hammadde ve/veya ürün depolama stok ve üretim içi Proses Tankı, prosesin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde dizayn edilen ve çeşitli niteliklerde karıştırıcılı, ısıtma-soğutma ceketli, izolasyonlu ve hijyen kurallarına uygun olarak imal edilen tanklardır. Üretimlerde çeşitli aşamalar veya süreçler genellikle zaman, basınç, sıcaklık, karışım ve diğer çalışma koşulları gibi özel gereksinimlere sahiptir. İstenen ürün elde edilinceye kadar her adımda gerekli çalışma koşullarının sağlanması, uygun şekilde üretimin kontrol edilmesini sağlayan tanklara ait talepleriniz için  iletişime geçiniz.

Su Soğutmalı (Shell And Tube Kondenserler) Kondenserler

Soğutma sistemlerinde kullanılan Su Soğutmalı Kondenser, kurulum ve işletme maliyetleri açısından en ekonomik olanıdır. Bu tip kondenserler tasarlanırken, ısıl geçirgenlik, suyun kirlenme katsayısı, su devresindeki basınç düşümü, akışkanın aşırı soğutma seviyesi ve kanat verimi gibi veriler göz önünde bulundurulmaktadır. Talepleriniz için iletişime geçiniz.

bottom of page